Eides nye formannskap i kvoteringsvansker

Bare én kvinne

Birgit Leirmo (Ap) er ensom kvinne i Eides nye formannskap. Vil det holde når Fylkes-mannen holder sammensetningen opp mot reglene for kjønnskvotering?
Eide

Dette er spenningsmomentet etter gårsdagens konstituering av Eides styringsorgan for perioden 2011–2015.

Valgene gikk raskt og greit unna. Men i ukene mellom valget og gårdagen ligger et stort antall møter med ulike partisammensetninger, som har tatt sikte på å sy sammen et styringsdyktig flertall.

Kvoteringstrøbbel

Ryktene om hvem som ville ende opp i formannskapet har skiftet fra dag til dag den siste tida.

En dag var meldinga at floken med kjønnskvotering var løst ved at Arbeiderpartiet «ofret seg» og stilte med to kvinner på bekostning av ordførerkandidat Egil T. Ekhaugen. Neste dag gikk meldingene ut på at Arbeiderpartiet ikke ville løse kattepina for Høyre, som mangler kvinner i sin kommunestyregruppe. Slik ble også utfallet.

Noen etterdønninger av dragkampen nådde kommunestyrets talerstol.

Ordførerkandidat Ove Silseth (H) sa han hadde lest lova og forstått det slik at felleslister skal bidra til kjønnsbalansen, men at dette blir noe Fylkesmannen må ta stilling til.

Egil T. Ekhaugen: – Hva mente Ove Silseth med det? Hvem skal bidra til kjønnskvoteringen?

Silseth: – Vi har to felleslister, den ene (Høyres) har bare mannfolk.

Ekhaugen: – Det er bare Ap som har kvinner på sin fellesliste. Jeg vil karakterisere det som grovt hvis det menes at vi skal rette opp andres tafatthet.

Ordskiftet endte med dette, og kommunestyret kom raskt tilbake til dagsorden; valg til de fremste vervene.

Formannskapet

Til formannskapet stilte Høyre og Frp felles liste, likedan Ap og Sp, mens Venstre stilte egen liste.

Etter skriftlig avstemming ble det klart at H-Frp fikk 8 stemmer som gir 2 plasser – Ove Silseth (H) og Egil Strand (H).

Ap-Sp fikk 9 stemmer som gir 2 plasser – Egil T. Ekhaugen (Ap) og Birgit Leirmo (Ap).

Venstre fikk 4 stemmer som gir 1 plass – Thor Dyrhaug (V).

Ordførervalg

Egil Strand (H) foreslo Ove Silseth (H). Jarle Klavenes (Ap) foreslo Egil T. Ekhaugen (Ap), begge krevde skriftlig avstemming.

Ove Silseth (H) fikk 12 stemmer og ble valgt til ordfører, Egil T. Ekhaugen (Ap) fikk 9 stemmer.

Valg på varaordfører. Ingebjørg Eide (V) foreslo Thor Dyrhaug (V) som varaordfører og ville ha skriftlig avstemming.

Jarle Klavenes (Ap) foreslo Birgit Leirmo (Ap).

Thor Dyrhaug (V) ble valgt med 12 stemmer. Birgit Leirmo fikk 9 stemmer.

Plan- og utviklingsstyre

Egil Strand foreslo å velge sju fra kommunestyret og la fram ei fellesliste for H og Frp.

Jarle Klavenes (Ap) syntes dette var et gledelig forslag, som han mente ville gi en bedre representasjon enn den gamle ordningen. Han la fram fellesliste fra Ap og Sp.

I forrige periode besto styret av formannskapet pluss to medlemmer fra kommunestyret i tillegg.

Venstre foreslo Thor Dyrhaug med Ingebjørg Eide som nr. 2.

Det nye plan- og utviklingsstyret blir slik: Ove Silseth (H), leder; Thor Dyrhaug (V), nestleder; Ragnvald Olav Eide (H), Tore Gjermund Nås (Frp), Rune Strand (Ap), Kari Nergård (Ap) og Erling Lyngstad (Sp).

Egil T. Ekhaugen (Ap) syntes det var naturlig at ordføreren leder styret og trakk forslaget på leder og nestleder.