Vil bli ordfører: Ove Silseth (H)

Hva mener Ove Silseth (H)? Sjekk hans svar her!
Eide

Alder: 66.

Bosted: 6490 Eide.

Yrke/arbeidsplass: Teknisk sjef, Glamox International.

Politiske verv: Gruppeleder Høyre i to perioder. Leder for flere byggekomiteer.

-------------------------

Spørsmål:

1. Hvilken sak blir den viktigste å fremme i Eide for ditt parti i kommende valgperiode?

- For Eide kommune er fornuftig / effektiv drift av tjenesteyting det viktigste i de kommende åra. I tillegg til alt vedtatte investeringer, så må vi få sentrumsplana fullført.

2. Er Eide kommune for liten og derfor bør inngå i en større kommune?-

- Eide kommune har i dag samarbeide med nabokommuner som er aktuelt å videreføre. En eventuell større kommunestruktur må gjennomarbeides både med nabokommuner og sentrale myndigheter.

3. Hva skal til for at din kommune kan øke folketallet enda mer?

- Aktiv næringsvirksomhet (næringspolitikk), tilrettelegging av boligfelt samt tilbud på barnehageplasser.

4. Eide har 270 millioner kroner i gjeld og må sannsynligvis prioritere hardt – hvilken investering blir den viktigste i perioden?

- Ny barnehage på Lyngstad er alt vedtatt. Tannhelseklinikk må bygges.

5. Ser du for deg endringer i skolestrukturen i Eide?

- Nei, ikke umiddelbart.

6. Bør den politisk organiseringen i Eide kommune legges om?

- Nei, men tilpassinger kan bli aktuelt.

7. Eide kommunestyre har gått inn for ett sjukehus i Nordmøre og Romsdal – hva er ditt syn?

- Et sykehus i hver by var Eide kommunes første vedtak som jeg var med på. Jeg står fortsatt på dette standpunktet.