Runder for første gang 100 egne ansatte på Nyhamna

Shell ansetter flere egne

Shell vil ha flere egne ansatte som bor i distriktet på Ormen Lange-anlegget, og færre innleide utenfra som pendler til Nyhamna.
Aukra

Det sier driftssjef Jan Rasmussen og kommunikasjonssjef Kitty Eide i Shell.

Shell har i dag 90 egne ansatte på drift ved Ormen Lange-anlegget. Medregnet innleide, er noe over 200 personer engasjert i selve driften av landanlegget.

– Vi skal nå rekruttere 12 nye medarbeidere til vedlikeholdsavdelinga, som blir ansatt i Shell. I tillegg ansetter vi fem teknikere i produksjonsavdelinga, som også blir Shell-ansatte, sier Jan Rasmussen.

Disse erstatter innleide, som i stor grad har kommet utenfra og pendlet inn til distriktet.

– Vi legger om mer og mer av vedlikeholdet til vanlig dagtid. For å få til det, er det best å ha lokale ressurser som kommer fra distriktet, og har tilhørighet her. Det gir mer stabil arbeidskraft. Vi vil ha egne ansatte som går på dagskift, sier Jan Rasmussen.

107 Shell-ansatte

Med stillingene som nå er utlyst, kommer Shell i løpet av kort opp i 107 egne ansatte på Nyhamna.

– Vi er nå i ferd med å se på organisasjonen. Det er sannsynlig at det blir enda flere egne Shell-ansatte enn det på Nyhamna i løpet av året, sier Kitty Eide.

Tallet på 107 egne ansatte på Nyhamna, er om lag det doble av det Shell i planleggingsfasen oppga at det ville bli. Den gang anslo selskapet at det – medregnet innleide – totalt ville bli 80–100 medarbeidere på landanlegget. Dette tallet er som kjent også mer enn doblet.

– Vi la oss veldig lavt i utgangspunktet. Anslagene var vage, og basert på at vi skulle ha den erfaring vi nå har fått, sier Kitty Eide.

I tillegg til de over 200 som er beskjeftiget i drift, jobber et tresifret antall medarbeidere med prosjekter på Nyhamna. Nå er et stort antall beskjeftiget med piloten for Ormen Lange undervannskompresjon.

Innleie

Jan Rasmussen sier at vedlikeholdet på Nyhamna i dag stort sett er basert på innleie av folk

–- Vi har nå holdt på i snart fire år. I løpet av den tiden har vi høstet en del erfaringer, og vi justerer bemanningen i forhold til det. Samtidig baserer vi oss på erfaringer vi har fra Draugen. Der har vi veldig gode erfaringer med å ha en kjerne av egne Shell-ansatte, sier Jan Rasmussen. Sparer. – På Nyhamna vil det være positivt i forhold til å beholde og videreutvikle kompetansen ved anlegget, sier driftssjefen.

Han framholder at det på sikt også er kostnadsbesparende å rekruttere lokalt, og ha folk som bor i distriktet.