Fortsatt fare for utglidninger og skader på veinett i Sunndal

Kriseledelsen i Sunndal kommune understreker NVE og Vegvesenet sitt budskap om at det fortsatt er fare for utglidninger og skader på veinett etter herjingene fra Gyda.

Ekstremværet Gyda har roet seg, men det er fortsatt fare for ras, melder Sunndal kommune.  Foto: Sunndal kommune

Sunndal

– Heldigvis har vi kommet oss gjennom Gyda uten tap av liv og helse, men flere er rammet av materielle skader etter ekstremnedbøren.