rbnett

Gjemnes k-styre grensejustering

  • Hovedstrøm
  • Video
  • Relaterte artikler
  • Dette er saken

Gjemnes-rådmannen anbefaler kommunestyret å si nei til «utbryterne»

– I praksis vil det medføre at resten av Gjemnes ikke kan fortsette som egen kommune.

Kommunestyret behandler tirsdag Angvik bygdelag sitt ønske om at Indre Gjemnes skal bli en del av storkommunen Molde

– Det verken bør bli eller vil bli en grensejustering

Liv Jorunn Flemmen er leder i Flemma bygdelag. Hun sier at både styret og bygdefolket er delt i synet på om Indre Gjemnes bør bryte ut av Gjemnes og bli en del av Molde. Privat er hun helt klar på at dette absolutt ikke må skje.

VIDEO: Ordføreren tror Gjemnes får lov å stå alene

- Vi har en grei situasjon i Gjemnes - på kort sikt.

Fylkesrådmannen avviser kritikken fra Torgeir Dahl

– Fylkeskommunen ønsker utvikling, og vil ikke hemme utviklingen i den ene eller den andre kommunen, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik med adresse til kritikken fra Torgeir Dahl.

Torgeir Dahl (H) reagerer på at fylkesrådmannen vil balansere utviklingen av byene

Dahl reagerer: Skal Molde låses fast hvis Kristiansund ikke får samme utvikling?

Gjemnes-saka blir prøvesteinen på om Møre og Romsdal er levedyktig som eget fylke

– Sprekker Gjemnes, kommer kravet med en gang fra Nordmøre om å bli en del av Trøndelag

Harde utfall om grensejusteringen for Angvik i Gjemnes

– Grensesaka kan sprenge fylket

Søknaden om å flytte grenser for bygdene Angvik og Flemma, er så brennbar at den kan sprenge hele Møre og Romsdal. Det sa fylkespolitikerne Kristin Sørheim (Sp) og Iver Nordseth (V) i fylkesutvalget mandag.

GRENSEJUSTERING FOR GJEMNES OG SANDØY

– Innbyggarane i heile Gjemnes bør høyrast

Fylkesrådmann Guttelvik peiker på at grensejusteringa i Gjemnes kan endre balansen mellom Molde og Kristiansund.

Molde ønsker Gjemnes velkommen med åpne armer

Molde kommunestyre sa enstemmig ja til å ønske bygdene i indre - og gjerne hele Gjemnes – velkommen.

Fakta grensejustering Gjemnes
  • Angvik bygdelag har søkt om grensejustering til fordel for Nye Molde kommune. Søknaden gjelder Angvik skolekrets, det vil si bygdene Angvik, Flemma, Fagerlia og Øye/Heggem.
  • En spørreundersøkelse blant alle over 16 år i kretsen viste at 57 prosent ønsket seg til Nye Molde kommune. 36 prosent ønsket fortsatt å tilhøre Gjemnes, mens sju prosent svarte «Vet ikke».
  • Kommunestyret i Gjemnes vedtar 13. mars sin uttalelse om grensejustering, og sender den til Fylkesmannen.
  • Fylkesmannen har sluttmøte med partene i uke 12 (19.-23. mars).
  • Fylkesmannen legger fram sin anbefaling på pressekonferanse 23. mars, og sender den så til departementet.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør endelig vedtak i saka.