Materiell på Rbnett

Dette dokumentet inneholder informasjon for de som produserer materiell for bruk på Rbnett. Det inneholder regler, tips og råd for å få ned filstørrelsen, øke hastigheten og få Flash-annonsene til å fungere bra i Rbnetts miljø.
Bedriftsmarked

Filtype

Image: Statiske bilder (jpg, gif), animerte bilder (gif),

Rich media: Animasjoner (flash swf) og HTML.

Det skal leveres en fallbackannonse (jpg eller gif-bilde) til alle flashannonser. Dette fordi brukere uten flash installert skal kunne få opp annonsen din.

Vekt

Annonser i våre digitale kanaler bør ikke overstige:

Nett - 80 kb i filstørrelse

Mobil - 25 kb i filstørrelse

Lyd

Romsdals Budstikke tillater bruk av lyd i annonser, men krever at lyden aktiveres ved brukerklikk. Dette gjelder også annonser med video og ekspanderende annonser.

Annonser med lyd må inneholde et godt synlig lydikon med mulighet for å skru av lyden.

Flash-annonser

 • Filstørrelse må ikke overskride maks. størrelsen. Se egen oversikt ovenfor. Dette gjelder også backup/fallback bilder (gif el. jpeg)
 • Avspilling/henting av filer som går utover maks. tillatte filstørrelser (feed) er kun tillatt ved mouseover (eller klikk), og ikke når sidene lastes
 • Lyd kan kun brukes om lyden aktiviseres av brukeren selv ved klikk. Start- og stoppknapp
 • Vanlige bannerannonser (standardformat) vises i wmode opaque eller standard windowless, ikke transparent
 • Flashfilmer bør ha en framerate 12 frames/sekund. Maksimalt 18 frames/sekund er tillatt
 • Sjekk CPU-bruk (neste avsnitt). • Annonsemateriellet må holde seg innenfor rammene for den aktuelle annonseplassen
 • Linker åpnes alltid i nytt vindu (target=_blank)

Linking med clickTAG i flash-filer

Rbnett krever linking med clickTAG, på samme måte som de "store" annonseplassene, som VG nett, Dagbladet nett, m.fl.. Årsaken til dette er at man skal kunne linke til en komponent som teller antall klikk og utarbeider statistikk for kampanjen. Disse dataene kan være til stor nytte for både annonsør, produsent og for annonseplassen selv.

 • For å fange opp linken inne i flash-filen kan man gjøre det på følgende måte:
 • Konvertere objektet som skal linkes: Symbol >> Button
 • I Action-feltet, legg til hendelsen on (release) for å fange opp klikket
 • Legg så til funksjonen getURL() og clickTAG for å fange opp verdien på clickTAG-parameteret
 • Sett target ”_blank” for å åpne linken i et nytt vindu

Slik ser det ut i Action-feltet:
on(release) {
getURL(clickTAG, target="_blank");
}

Et annet fortrinn med clickTAG sammenlignet med hardkodede linker er at linken kan endres under kampanjeperioden uten innblanding fra annonseprodusent. clickTAG anvendes på de fleste annonseplasser i dag så annonsen kan også brukes på andre områder og inngå i andre annonsesystemer. Dersom linker likevel hardkodes inne i flash-filen skal det benyttes "on (release)" og ikke "on (press)", da denne siste både av annonsesystemer og browsere oppfattes som popups og kan bli stoppet.

CPU-bruk

Macromedias Flash-spillere benytter seg av datamaskinens prosessor CPU (Central Processing Unit) når den håndterer animasjon, masker og når den kjører kode og utfører beregninger i Flash. Filer som inneholder avanserte animasjoner, transformasjoner, looper og tidsstyrt funksjonalitet tar større andel av datamaskinens prosessorkraft relativt sett. Flash-filen slåss om CPU-bruken med de andre prosessene som kjører på maskinen. Om en annonse krever for mye prosessorkraft kan det påvirke ens egne eller andres annonser. I verste fall kan hele datamaskinen henge seg.

Når det er flere Flash-objekter samtidig på rbnett er det viktig at alle annonsene gjør sitt for å holde CPU-bruken nede. Det finnes flere måter å optimere flash-filen på for å få ned CPU-bruken:

 • Bruk færre animasjoner som baserer seg på matematiske beregninger i ActionScript
 • Fjern unødige keyframes fra animasjonen og bruk Tween-funksjonen fremfor ”frame-for-frame” animasjon
 • Senk frameraten, dvs. antall bilder per sekund
 • Minimer bruk av overtoninger, gjennomsiktighet, masker og animasjoner
 • Bildeobjekter som brukes mer enn én gang i filmen bør konverteres til symboler. Symboler spares i filen en gang, og brukes igjen senere. Dette kan redusere både filstørrelse og CPU-bruk
 • Begrens forandringene mellom hver keyframe. Det er kanskje ikke nødvendig at både flyet og skyene beveger seg samtidig?
 • Minimer informasjonen som lagres i de første Frame-rutene. Legg om mulig tyngre logikk senere i filmen
 • Funksjonalitet som aktiviseres av brukerne er å foretrekke. For eksempel: Ved mouseover flyr flyet – og ikke autmatisk start ved lasting. • Unngå unødige timer-funksjoner og looper. Dette er de største problemene når det kommer til CPU-bruk
 • Solide linjer krever mindre minne enn prikkete/stiplede linjer eller penselverktøyet
 • Grupper objekt og gjør felles anrop til hele gruppen
 • Minimer antallet fonter og konverter ikke tekst til banner unødig
 • Bruk vektorgrafikk fremfor pikselgrafikk
 • Optimer vektorgrafikken. Velg Modify – Smooth, Straighten eller Optimize for å dra ned antallet vektorpunkter

En måte å kontrollere CPU-bruk på er å åpne Windows Task Manager (Windows Oppgavebehandling) ved å trykke [Ctrl][Alt][Del]. Under fliken Performance (Ytelse) vises et diagram over CPU-bruken. Åpne swf-filen i nettleseren og kontroller opp mot diagrammet. En liten topp på 20-30% er helt normalt. Men om ikke CPU-bruken stabiliserer seg på et relativt lavt nivå, bør det gjøres endringer. Selvfølgelig varierer CPU-bruken mellom forskjellige maskiner og ut fra hvilke andre prosesser som kjøres, og det er vanskelig å finne et rett svar. Det er bare et mindretall av rbnetts lesere som har årets modell, og mange av de har kanskje Word, Outlook og andre programmer åpne samtidig.

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Bedriftsmarked