Abonnementsvilkår og priser

Kundeservice

Priser 2018

 • Komplett: Kr 329 pr måned, kr 923 pr kvartal, kr 3364 pr år.

 • Digital: Kr 219 pr måned, kr 658 pr kvartal, kr 2368 pr år.

 • Helg+Digital: Kr 255 pr måned, kr 766 pr kvartal, kr 2837 pr år.

 • UNG: Kr 99 pr måned.

 • Bedrift Komplett: Kr 329 pr måned, kr 923 pr kvartal, kr 3364 pr år.

 • Bedrift Digital: Kr 219 pr måned, kr 658 pr kvartal, kr 2368 pr år.

 • Løssalg: Kr 30.

Generelt om priser

 • Frakttillegg for papirsendte aviser utenfor Møre og Romsdal: Kr 2 pr avis. Utenfor Norge tilkommer Postens takster for daglig forsendelse.

 • Fakturagebyr ved papirfaktura: Kr 30 pr faktura.

1. Generelle abonnementsvilkår

 • Gjeldende vilkår er de som til enhver tid ligger på avisens nettside (disse).
 • Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Om det løpende abonnementet strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på fakturaen.
 • Nye abonnementspriser kunngjøres gjennom annonser i avisen/nettsiden til avisen senest 14 dager før de trer i kraft.
 • Ordinære abonnement tilbys til privatpersoner i husstand. Bedrifter, institusjoner, offentlige instanser og andre med annen adresse enn husstandsadresse tilbys Bedriftsabonnement.
 • Fakturagebyr kommer i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfaller ved Avtalegiro, eFaktura og kortbetaling.
 • Abonnementet forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperioden som er valgt.
 • Hvis abonnementet ikke betales innen rimelig tid etter forfall blir avisleveringen stoppet og det sendes faktura for den tid avisen har blitt levert.
 • Abonnementet løper inntil det foreligger en oppsigelse. Ved oppsigelse løper abonnementet ut den perioden det er betalt for, men blir ikke fornyet.
 • Alle abonnement inkluderer enkelte digitale elementer.
 • Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Kopiering eller utskrifter til eget personlig bruk er tillatt. Ytterligere bruk og fremstilling krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke mangfoliggjøre materiale til bruk for virksomhetens medarbeidere eller til kommersielt bruk. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises forøvrig til opphavsrettsloven.

2. Spesielle vilkår for papiravisa

 • Papirleveringen kan flyttes til ny fast adresse eller til ferieadresse.
 • Midlertidig stopp i leveringen av papiravisa godskrives ikke, da selve abonnementet løper og de digitale tjenestene leveres hele tiden.
 • Levering skjer ihht. leveringsbestemmelsene.
 • Dersom papirleveringen skulle utebli vil avisens erstatningsansvar begrense seg oppat til det beløp som er betalt for den perioden avisleveringen har uteblitt.

3. Spesielle vilkår for digital tilgang

 • Ordinære abonnement gir 1 personlig digital tilgang til plussartikler på nettavisen, til dagens eAvis og til eAvisarkivet tilbake til 2001. Inkludert i ordinære abonnement ligger også muligheten til å dele den digitale tilgangen med inntil 3 familiemedlemmer i egen husstand eller yngre borteboende studenter som fortsatt har sin Folkeregister-adresse hjemme hos abonnenten.
 • Bedriftsabonnement gir 1 personlig digital tilgang til plussartikler på nettavisen, til dagens eAvis og til eAvisarkivet tilbake til 2001. Bedriftsabonnement har ingen familiedeling. Det tilbys for tiden ikke volumtilgang til bedrifters IP-adresse, el.l.
 • Dersom tilgang misbrukes eller spres ut over det tillatte forbeholder avisen seg retten til å stenge tilgangen med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk eller feilaktig spredning gis da ingen refusjon. Alvorlig misbruk kan bli anmedlt.
 • Den digitale tilgangen leveres så lenge abonnementet løper, også under evt. stopp i leveringen av papiravisa.
 • Forsinkelser på digitale utgaver godskrives ikke.

4. Spesialle vilkår ved kjøp på nett

 • Det er 18-årsgrense for kjøp fra vår nettbutikk.
 • Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisens kundeservice ved spørsmål og heving av kjøp.
 • Avisen bruker kundeopplysningene til å oppnå større kunnskap om våre abonnenter, slik at avisen løpende kan forbedre sine produkter og abonnementsfordeler. Når det gjelder informasjon som er oppgitt på brukerkonto, samt informasjon knyttet til transaksjoner har avisen felles behandlingsansvar med Schibsted Payment AS som leverandør av SPiD-tjejensten. Opplysningene videresendes eller selges ikke til andre tredjeparter og oppbevares ifølge norsk lovgiving. Abonnenter må sørge for at avisen til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Kundeservice