Fikk kultur- og frivillighetsprisen i Gjemnes: – Skal bygdene overleve må noen gå foran og ta litt ansvar

foto