Juliopptur for Molde kino – én film skiller seg kraftig ut

foto