Område med 20 gjengrodde bunkere fra krigen får nytt liv – sjekk hva det skal brukes til

foto