Ingen bor på denne adressen: – Her er Moldes minst kjente gate

foto