Vært i slekta i 200 år – nå er den spesielle eiendommen til salgs