– Må vi stenge kinoen fordi vi sitter for tett, må all fly- og kollektivtrafikk stoppe opp

foto