Blir det jazzmuseum her, finnes en «hemmelig» gang til Plassen

foto