Klart for festival på Sandøya – konserter, kunst, padling og yoga

foto