15-åringene opplever mye stress – dette gjør at de slapper av

foto