Fører prisboomen til at færre går på konsert? Dette sier moldepublikummet