Ti år med krig og krim – forfatteren hyller bestefar fra Otrøya

foto