Brannsikrer Nesset prestegard

Nesset kommune får leie Nesset prestegard de neste femten årene. Samtidig blir kulturskattene brannsikret.

  Foto: Foto: Marianne Følsvik

Kultur

Dette ble klart da Nesset kommunestyre torsdag enstemmig vedtok leieavtale med Opplysningsvesenets fond (OVF). Avtalen gjelder fra sist årsskifte og fram til 31. desember 2012. Kommunen har imidlertid rett til å forlenge den med ytterligere fem år.

Ni bygninger

Nesset prestegard er en av 25 prestegarder i landet som er vedtatt bevart som kulturminne og derfor ikke kan selges. Tun og bygninger ble fredet i 1991. Nå får kommunen leie alle bygningene på prestegarden med unntak av prestens bolig og garasjen. Leieavtalen omfatter alt fra almuens herrestue, borgerstua, eldhus til to stabbur, fjøsbygningen, kvernhus, sommerfjøs og naustet på Prestneset. Leieavtalen omfatter også femten dekar med hele tunet, unntatt prestens eplehage. Kommunen får i tillegg anlegge natur- og kultursti nede på Prestneset.

Romsdalsmuseet

Kommunen skal betale 30 000 kroner i årlig leie til OVF. I tillegg er kommunen forpliktet til alminnelige vedlikehold av bygningene. Det siste ansvaret delegerte kommunestyret videre til Romsdalsmuseet. Kommunestyret vedtok nemlig samtidig en avtale som gjør at Romsdalsmuseet får det overnordnede ansvaret for drifta av prestegarden. Det gjelder både vedlikeholdet, det museumsfaglige og formidlingen, inkludert all omvisning.

Brannsikring

Avtalen med OVF innebærer også at de historiske bygningene omsider blir brannsikret i samsvar med pålegget fra brannsjefen. I første etappe betyr dette framføring av slokkevatn og montering av varslingsanlegg. OVF har forpliktet seg å betale 400 000 kroner til formålet. Uni-stiftelsen bidrar med ytterligere 250 000 kroner, mens kommunen yter gratishjelp til planlegging og gjennomføring av arbeidene. Nesset og OVF forplikter seg videre til å planlegge og finansiere automatisk slokkeanlegg. Når dette anlegget også kommer på plass blir brannsikringen fullført.

3000 år

Nesset prestegard er mye mer enn dikterisk oppvekststed for nobelprisvinner Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). Helt siden kommunen fikk første formelle innpass der i 1991 har den også ønsket å fortelle prestegard- og kirkehistorie. Gardens historie går kanskje hele 3000 år tilbake. Den har liketil gitt navn til kommunen. Det finnes mange og store gravrøyser rundt Prestneset fra perioden 300-900 år etter Kristus. Nesset hadde derfor et selvsagt valg da man i 1999 kåret prestegard som sitt tusenårssted.