Kirken vil gi unge et nytt tilbud

Tapperiet blir ungdomskafè

Studentenes eget treffsted i Molde, Tapperiet, legges ned før jul. Men utpå nyåret åpnes stedet igjen, så som alkoholfri ungdomskafe i kirkelig regi.
Kultur

I går undertegnet Studentsamskipnaden framleiekontrakt med representanter for Kirkelig Fellesråd. Nå skal de tidligere brusfabrikklokalene romme et bredt sammensatt tilbud for unge i alederen 15 til 18 år.

Alkoholfri møteplass.

Stedet har side 1973 vært drevet under forskjellig navn: Lucullus, Ludvik, Børsen og nå sist Tapperiet. Studentsamskipnaden har kontrakt med Sylte Eiendom AS fram til 2011, og var avhengig av framleie av lokalene når de måtte kaste inn håndkledet for Tapperiet. – Nå ønsker vi å skape en alkoholfri møteplass for ungdom. En kafe formet av og til dels drevet av undommen selv, sier ungdomsleder Ragnhild Brakstad, og kateket og prosjektledet Finn Arild Fjøren i Kirkelig Fellseråd.

Reform åpner muligheter.

Det er trosopplæringsreformen som ble vedtatt av Stortinget i mai i fjor åpner for denne muligheten. I tilknytning til reformen ble det også satt av midler til arbeid blant barn og unge som menighetene kan søke om tideling fra. – Vi tenker videre enn ren trosopplæring med dette. Dette skal være en boltreplass der hele mennesket blir ivaretatt, sier Fjøren og Brakstad som siden i vår har jobbet med planene. Brakstad er ansatt spesielt for å jobbe med dette. I høst har hun dratt med seg flere unge i en komite som har jobbet med å utvikle planene for et slikt sted.

Åpent møtested.

– Vi vil at dette skal være et åpent møtested som det er naturlig for de unge å bruke. Vi ser for oss at det her skal være mulig å boltre seg litt. Her er mulighet for lokale band å spille, eller det kan åpnes for andre uttrykksformer som teater, kunstutstillinger eller film og video, forteller Ragnhild Brakstad. Temakvelder er en annen ide fra de unge, og endelig vil man prøve å få til en gudstjeneste hver søndag kveld. Alt i tillegg til en vanlig kafefunksjon som vil ha vanlig åpningstid.

På tvers.

– Molde har mange særforeninger for unge, men få møtepunkt på tvers av interessefelt. Og den valige søndagsgudstjenesten i kirka klarer i liten grad å fange opp denne aldergruppen. Nå prøver vi å tenke nytt i forhold til både form og innhold for å nå fram til de unge, sier prosjektleder Finn Arild Fjøren. Han vil gjerne også ha samarbeid med andre grupperinger som jobber opp mot unge, for eksempel kulturskolen, for å lage konserter, utstillinger eller andre arrangement. Ressursgruppa som er nedsatt i forbindelse med prosjektet myldrer fortsatt med ideer og tar gjerne innspill på andre tilbud et slikt sted bør inneholde.Kirkelig Fellesråd overtar lokalene til nyttår og regner med å kunne åpne det nye ungdomstilbudet rundt 1. februar.