BILDER: Korpskveld

Aspirantkorpset, Kviltorp og Nordbyen skolekorps, Langmyra skolekorps, Kvam og Sellanrå skolekorps på felleskonsert.
Kultur