Helse Midt vant ambulansesak

Selskapet Akuttkompetanse har ikke rett på erstatning fra Helse Midt-Norge i forbindelse med anbudskonkurransen om ambulansetjenester i 2007.
Kultur

Det har Sunnmøre tingrett avgjort. Kravet fra Akuttkompetanse AS var en erstatning opptil 9,25 millioner kroner.

Retten fastslår at det ble gjort flere feil fra Helse Midt-Norges side da ambulansetjenester til en samlet verdig av 1,6 milliarder kroner fordelt på fem år skulle anskaffes. Selv om det ble gjort feil, mener retten at Akuttkompetanse ikke ville ha fått oppdraget. Feilene som ble begått, hadde etter Sunnmøre tingretts skjønn ikke betydning for utfallet av anbudskonkurransen for Akuttkompetanses vedkommende.

Dermed ble Helse-Midt-Norge, som var stevnet i denne saken, frikjent. (©NTB)