Vakkert og merkelig mysterium

Mystiske, vakre og uforklarlige mønstre i kornåkre har i et titall år skapt undring over hele verden. Lørdag kan du se og høre mer om dem på Solberget scene.
Kultur

Molde: Det er NRK-journalist Jørn Haudemann-Andersen som er hentet inn for å foredra om kornsirklene i England. Han er journalist i NRK Trøndelag. I sommer lager han radiodokumentar om kornsirkelfenomenet for P2. De to siste somrene har han har vært i England, og har der vært med på flere spennende hendelser i forbindelse med dette mysteriet, som i dag er en konkret, vakker og spennende gåte. Også denne sommeren er det rapportert om over femti kornsirkler i Wiltshire, England. I tillegg kommer et titall i andre land. I over tretti år har det vært undersøkt, forsket og fabulert omkring dette fenomenet, men uten at noen har funnet beviser for noe som helst.

Komplisert.

De er vakre, iblant svært kompliserte i mønster og symbolikk – og de er ofte svære. Den 8.8. i år kom et flott åttetall med ornamenter i en åker i Wiltshire. Det målte 200 x 110 meter, og besto av over 40 mindre sirkler. Hvilket tyder på at de som lager kornsirklene holder rede på kalenderen. Over 14.000 kornsirkler er registrert gjennom de siste tiårene, men aldri er mennesker blitt tatt på fersk gjerning i å lage en. Ingen har heller funnet åkre hvor kornsirkelmakerne øver seg, aldri har noen rapportert om en halvferdig formasjon. Spørsmålene «hvem og hvorfor» har avstedkommet mange teorier, man vet at cirka fire-seks prosent av formasjonene er laget av mennesker, de resterende er imidlertid uavklarte tilfeller.

Mest i England.

Hittil er det registrert ca. 10 000 kornsirkler på verdensbasis, hvorav størstedelen er oppstått i England. Årlig rapporteres det om ca. 250 kornsirkler. Størst er aktiviteten i Sør-England. Her finner man de fleste, største og mest kompliserte i verden. Piloter har kunnet bekrefte at svære og kompliserte kornsirkler har oppstått innenfor et kort tidsrom på for eksempel en halv time. Rapporter om kornsirkler går mange hundre år tilbake i tid. Det finnes illustrasjoner av kornsirkler fra 1600-tallet. På slutten av 70-tallet utviklet det seg. De ble flere og større, og mønstrene ble mer kompliserte. Mange har sett lysende kuler over åkrene før kornsirkler blir til. I 1996 filmet en student fire lyskuler som i stor fart over en åker legger ned kornet til en formasjon. Det er ingen som har greid å bevise at filmen er manipulert på noen måte. Les mer om kornsirkler på www.kornsirkler.org.