– Skal bli hele Norges fotoby

I dag besøker rundt 5.000 Nordic Light i Kristiansund. Festivalsjef Charles Willamsen har mål om 100.000.
NORDIC LIGHT 10 år
  • Internasjonal fotofestival i Kristiansund. Morten Krogvold har vært festivalens kunstneriske leder siden starten i 2006
  • Arrangeres 21. - 25. april 
med utstillinger, foredrag. Utstillingene står i år til 
28. juni mm
  • Festivalen kom inn på statsbudsjettet i 2010 og er også støttet av kommune/fylkeskommune
  • Har 2,5 årsverk, samt over 100 frivillige under festivalen
Kultur

For tiende året åpner fotofestivalen i Kristiansund; de siste åra med egne dører i fotokulturhuset i Konsul Knudtzonsgate 4B, og i år også med utstillinger i fire etasjer i Jonas Eriksen-bygget på kaia.

– Galleriet på kaia er helt nytt i år. Vi fyller opp ledige hus i byen, og her får deler av utstillinga stå helt fram til 28. juni, sier Charles Williamsen.

Over tusen bilder

Årets festival rommer over 40 utstillinger med profesjonelle fotografer, samt amatør- og barnehageutstillinger – totalt over 1.000 bilder.

– Vi får mange henvendelser fra fotografer som ønsker å stille ut. Men det er kunstnerisk leder Morten Krogvold som står for utvelgelsen, forteller festivalsjefen, og legger til at det fra 21. april også blir helårsdrift i huset.

–  Helårsdrift i festivalen har vi hatt lenge. Nå åpner vi kafé på tusen kvadratmeter som skal fylles med aktiviteter året rundt, forteller Williamsen som går inn i sin andre festival som sjef.

– Min drøm er at Kristiansund skal bli fotobyen. Det er det vi må jobbe fram. I år kan publikum se på utstillingene i lang tid og til faste tider, sier Williamsen.

– Hvor mange besøker festivalen?

– Det vet vi ikke nøyaktig, men anslaget ligger på rundt 5.000. Det bør bli 100.000 i løpet av de nærmeste åra, sier Williamsen.

– Et ambisiøst mål?

– Ja. Men det er så mange folk vi har å ta av regionalt. Jeg har stor tro på kulturturisme.  Tenk deg fotokystekspressen fra Trondheim, for eksempel.

– Hvilken status har fotokunst i dag?

– Bevisstheten rundt foto som kunst har økt. Og fotografene har tilpasset seg et voksende marked, som ved å begrense opplaget. En del av utstillingene her er til salgs, sier Williamsen.

Frivillige søstre

Både i fotokulturhuset og i Jonas Eriksonbygget var det hektisk monteringsarbeid mandag.

– Det er fint å bidra. Nordic Light betyr mye for byen, sier de kunstinteresserte søstrene Åse Indergaard og Oddrun Indergaard Aarø, frivillige i ni år.

Nå henger de serbiske Goran Tomasevics sterke krigsbilder på veggen i første etasje.

– Hvilke utstillinger anbefaler dere i år?

– James Nachtwey er jo den store stjernen, sier Odrun Indergaard Aarø.

– Og Giorgia Fiorio. Samt Håkan Ludwigsons cowboybilder, sier søster Åse.

Krogvolds utvalgte

I etasjen over er Ingvild Sæten assistent når årets Director's Choice, Nils Thune, selv monterer fotografiene sine.

– Det føles veldig bra å bli invitert hit av Morten Krogvold. Jeg ante ingenting om Nordic Light fra før, sier Thune.

Den godt voksne ingeniøren begynte å fotografere for fire år siden, etter å ha vært på kurs med nettopp Krogvold – og fått totalslakt for bildene sine.

– Hva er det viktigste Krogvold har lært deg?

– At du må være der til riktig tid for å få et godt fotografi. At man må reiste tilbake til et fotoprosjekt. Og at jeg bør jobbe enkelt og frigjøre meg fra utstyr, sier Thune.

– Hva er foto for deg?

– Å fortelle en historie. Dokumentere. Det er stillheten og enkelheten i fotografiet som treffer meg.