Helge ble satt igjen på barnehjemmet da han var fire år: – Har satt sterke spor

Helge Mjelve (66) skildret dagen da han ble satt igjen på Symra barnehjem på Facebook. Nå er minnet blitt en sang.

På gamle trakter: Symra Barnehjem eksisterer ikke lenger. Helge Mjelve opplevde det tøft når han som liten gutt måtte bo på barnehjemmet.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Kultur

«Eg står ved sia av mor mi. Ho skal sei farvel og la meg vera att her. Her, på Symra Barnehjem. Dei trur at eg ikkje forstår, men eg sansar kva som er i ferd med å skje. Pappa kunne ikkje vera med på plasseringa avdi han var på arbeid. På den tida var det berre ein godkjend grunn for fravær; at du skulle i gravferd, og at det var di eiga gravferd du skulle i!