Falken kulturhus ble nedstemt – dette blir navnet

Juryen og flertallet i formannskapet landet på Falken kulturhus. Kommunestyret i Aukra var ikke enig.

FERDIG I 2022: Kommunestyret var enstemmig i sitt navnevalg for nytt kulturhus i Aukra. Navnet ble et annet enn juryens og formannskapets. Kulturhuset skal stå ferdig i 2022.   Foto: Gunn E. Aarønes

Kultur

Kultursjef Anne Jorunn Sandøy orienterte før helga kommunestyret i Aukra om saka «Kva skal kulturhuset heite?»