Tenker nytt: Vil la folk «prøvebo» i mikrohus

I Rauma er målet at minst 40 personer skal få «prøvebo» kommunen innen 2025.

Mikrohus-trend: Norske Mikrohus leverer innflyttingsklare småhus og opplever økt interesse, særlig fra folk mellom 20 og 35 år. Et mikrohus kan stå på henger eller plasseres på fast fundament.  Foto: Norske Mikrohus

Kultur

Det kommer fram av en søknad fra Nordveggen AS til fylkeskommunen om økonomisk støtte til prosjektet. Søknaden skal behandles i fylkesutvalget for kultur, næring og folkehelse tirsdag. Kommunedirektøren innstiller på å støtte prosjektet, som består av flere tiltak for å gjøre kommunen mer attraktiv, med inntil 368.000 kroner, går det fram av sakspapirene.