Molde får skryt av Riksantikvaren – særlig for dette bygget

– Bygget i Myrabakken 1 viser hvordan de karakteristiske, lokale trekkene i gjenreisningsbyen kan videreføres på en god måte, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Et eksempel til etterfølgelse: Riksantikvaren mener Myrabakken 1 er et vellykket nybygg – selv om det ikke er en del av prosjektet «Storgatas ansikter».  Foto: Bjørn Brunvoll

Kultur

Riksantikvaren har laget en ny bystrategi. I rapporten blir bygget i Myrabakken 1 spesielt framhevet for sin størrelse, materialvalg og fasade. Molde blir dessuten trukket frem som et godt eksempel på hvordan kommunen har jobbet med farger i bybildet.