Får nær én million kroner i støtte – dette skal pengene brukes til

Romsdalsmuseet har fått 880.000 kroner i støtte fra Kulturrådet til nytt forskningsprosjekt.

Klare for nytt forskningsprosjekt: Museumsdirektør Hans-Olav Solli, førstekonservator Mads Langnes og nyansatt forsker Morten Øveraas.  Foto: Vera Henriksen

Kultur

Nylig delte Kulturrådet ut støtte til utviklingsprosjekt i museum over hele landet. Det kom inn 56 søknader til museumsprogrammene for 2021-2023, med en total søknadssum på over 150 millioner. Kulturrådet har gitt tilsagn om tilskudd på 45,5 millioner over tre år til 17 prosjekter, som er spredt over hele landet.