Eivind (22) satser på fag med tusen år lange tradisjoner: – Et friskt pust

Eivind Nielsen er utdannet tømrer. Men i stedet for å bygge nye hus, jobber han med å ta vare på de verneverdige; som et av landets best bevarte prestegarder.

Satser på håndverkerfaget: Eivind Nielsen har fått jobb som museumshåndverker og skal jobbe på Nesset prestegard i hvert fall fram til jul.  Foto: Vera Henriksen

Kultur

I det hvite våningshuset på Nesset prestegard er Romsdalsmuseet i full sving med et omfattende oppussings- og restaureringsarbeid. Huset, som er bygd i 1846 av Peder Bjørnson, skal bringes tilbake til fordums prakt, og bli museum som forteller historien til prestegarden. Bjørnson-historie og romsdalsk litteraturhistorie blir det også plass til.