Romsdalsmuseet overtar ansvaret for nasjonalt jazzmuseum

Det ble bestemt under et styremøte 6. september.

Moldejazz-sjef Mariann Bjørnelv og direktør for Romsdalsmuseet Hans-Olav Solli.  Foto: Kjell Langmyren

Kultur

Da ideen om et nasjonalt dokumentasjonssenteret for jazz ble lansert sommeren 2019 var det naturlig at Moldejazz som organisasjon tok tak i prosjektarbeidet. Det ble imidlertid ganske tidlig klart at en realisering av prosjektet måtte skje under Romsdalsmuseets «organisasjonsparaply», noe annet ville ikke være forenelig med gjeldende konsolideringspolitikk i museums-Norge og ville gjøre det vanskelig for prosjektet å få offentlig støtte.