Graver ut på Otrøya:

Er denne 11.000 år gammel?

Arkeologene har funnet flintkjerne som kan være 11.000 år gammel i Stavika og skiferspisser fra trolig yngre steinalder i Hagebukta. Denne uka leter de etter gardsrester fra jernalder / middelalder på Sundsbøen.

ELDSTE ELDRE STEINALDER? Et av de første funna som dukket opp under torva i Stavika, var denne flintkjernen av en type som bekrefter mistanken om at bosetninga akkurat her er fra aller eldste del av steinalderen, kanskje 11.000 år sida. Det skriver Silje Fretheim, prosjektleder fra NTNU Vitenskapsmuseet på Facebook-sida om prosjektet.   Foto: Silje Fretheim, NTNU Vitenskapsmuseet

Kultur

Navnet på de arkeologiske utgravningene ved Julsundet knitrer av byråkratisk papir – «E39 Vik-Julbøen og Kjerringsundet». Virkeligheten bak, derimot, er en spennende skattejakt på håndfaste spor etter folks liv og levnet i dette området gjennom flere tusen år. Prosjektet er for tida blant de største i Norge, med ramme 100 millioner kr.