Desse 90 mottar kulturmidlar – sjå kva dei får

No er det klart kven som får av årets kulturmidlar frå Molde kommune – sjå listene med oversikt over tildeling.

Får tilskot: Langmyra skolekorps er mellom aktørane som får av Molde kommunes kulturmidlar.   Foto: Hugo Tingvoll

Kultur

1.665.000 kr i kulturmidlar vert fordelt til frivillige lag og organisasjonar i Molde kommune. I år er det 90 lag og foreiningar som får tilskot til ulike kulturformål.