Millionsprekk for dette nybygget

Samtidig som Aukra kulturhus og basseng veks, aukar også utgiftene. Nå er totalkostnaden komme opp i over 300 millionar kroner.

Ruver: Det nye kulturhuset på Falkhytta ruver godt i terrenget.   Foto: Gunn E. Aarønes

Kultur

Den økonomiske ramma på 288 millionar vart godkjent auka til 305,2 millionar i kommunestyret 6. mai i år.