Berit driver egen bedrift – nå tar hun sin fjerde utdanning

Berit Barlaup driver butikken og reklamebyrået Arti Design AS og har tre utdanninger. Nå starter hun snart på sin fjerde.

Kjøle artig: Berit Barlaup har 10-årsjubileum for Arti design i år. Bare at det har hun glemt helt av. Her utenfor butikken i Nobelbakken.   Foto: Bjørn Brunvoll

Kultur

I knallgrønn kjole byr Berit Barlaup på kaffe blant egne fjell-akvareller i butikken, som også er kontor og atelier, i Nobelbakken.