Dette bygget kan stoppe de spektakulære planene

Ny detaljregulering må til hvis Trehuset skal bygges. Men kommunalsjefen foreslår nå å si nei til å legge ut planen til offentlig ettersyn av hensyn til Tollboden.

Kulturminne: Molde Tollbod sto ferdig i 1953 og omfattet en kontorbygning i tre etasjer og et pakkhus på én etasje mot havna. Det har siden gjennomgått flere endringer. I 2014 ga kommunen tillatelse til riving av pakkhuset med tanke på boligformål.   Foto: Svein Magne Harnes

Kultur

Tirsdag 20. april er det møte i teknisk utvalg, der sak om detaljregulering av Storgata 4 med området rundt skal behandles av politikerne.