Besøket nærmest halvert - utlån av e-bøker doblet

Moldebiblioteka hadde nær 90.000 besøk i 2019. I koronaåret 2020 er besøkstallet 53.000. Også utlån av papirbøker ble mindre, mens utlån av e-bøker doblet seg.

Må avlyse - men har åpent: - Det viktigste for oss nå, er kjernevirksomheten: Å ha et åpent bibliotek, sier biblioteksjef Marianne Ingeborg Langøy.  Foto: Vera Henriksen

Kultur

- Lesernes respons på den nye app-en Bookbites, som ble innført i vår, har vært formidabel. Ved Moldebiblioteka doblet antall utlån seg fra 3.439 utlån i 2019, til 6.640 i 2020. Det er ikke overraskende, men likevel gledelig. Og vi ser at de samme titlene går igjen på utlånstoppen både for fysiske bøker og e-bøker. Det tyder på at formatet er underordnet, og at det er innholdet som teller, sier biblioteksjef Marianne Ingeborg Langøy.