Disse tre scenariene jobber Moldejazz med for 2021: – Kjempevanskelig

– Det er lite realistisk å tro vi kan være tilbake for fullt neste år, sier festivalsjef Hans-Olav Solli. Han lover et programslipp før han slutter i jobben.

Planlegger for tre festivaler: Avtroppende festivalsjef Hans-Olav Solli utenfor småbruket på Barstein. Dit drar han gjerne når han trenger å koble av med restaureringsprosjekt, vedklyving eller annet forefallende arbeid.   Foto: Vera Henriksen

Kultur

– Vi har kommet ganske langt i planleggingen. Mye ble jo skjøvet på fra i år. Kanskje må noe skyves ytterligere ett år fram i tid. Samtidig er det noen ting vi ser vi kan realisere, innenfor rammen som gjelder nå med 200 publikummere, forteller festivalsjef Hans-Olav Solli.