Ei rikholdig bok som vekker undring

RBs anmelder blir stadig mer fanget og berørt av Brit Bildøens fuglelivskildring utover i boka Over land og hav.

Forfatter Brit Bildøen.Foto: Sturlasson, kagge.no 

Kultur

Romanforfatteren fra Gossen skriver en annerledes bok denne gang. Brit Bildøens veg til fuglene ble ett år med kikkert, turer, notat. Fra Gossen til Gibraltar, fra Smøla til Andalucia. Gleden over fuglenes vesen gjennomstrømmer både undring og viten. Hun vil forstå fuglenes kår. Og farlige trekkruter.