3 på festival

Vi spurte: 1) Hva tenker du om Diktarstien? og 2) Skal du delta på andre arrangementer i regi av Fjellfestivalen?
Kultur

Kristina Bjerkeli Hammerø, Molde