Kulturen i Romsdal er satt på vent. Men her pusser de opp for millioner

Romsdalsmuseet skal sette Bjørnstjerne Bjørnsons barndomshjem tilbake til fordums prakt. – Her går arbeidet etter planen, sier Bjørn Ølander.

Vil stå ferdig om rundt to år: Bjørn Ølander er prosjektleder for restaureringen av bolighuset på Nesset prestegard. Det omfattende arbeidet ut- og innvendig kan trolig bli ferdig våren 2022.  Foto: Bjørn Magne Øverås

Kultur

Romsdalsmuseet kjøpte tunet med Nesset prestegard, til sammen 9 bygninger og cirka 14 dekar tomt, av Opplysningsvesenets fond for 1 millioner kroner med formell overtakelse 1. januar 2020. I tillegg har museet inngått en tiårig leieavtale på den dyrkede jorda og området på Prestneset.