Slik fungerer incentivordninga

- Utfordringen med den norske ordningen er at den er svært uforutsigbar og vanskelig å bruke, sammenlignet med andre land, sier filmkommisjonær Sigmund Elias Holm.
Kultur

Gjennom incentivordninga får internasjonale filmproduksjoner refundert 25 prosent av utvalgte kostnader i Norge. Disse ordningene er inngangsbilletten for å delta i markedet for lokalisering av store film- og dramaserieprosjekter.