Jahn-Sverre Jensen (71), Molde:

Folkefrelsar til oss kom

– Salmen er svært gammel, den ble skrevet at biskop Ambrosius før år 397.

Jahn-Sverre Jensen (71), Molde, velger Folkefrelsar til oss kom.  

Kultur

«Du som er Gud Fader lik,
Ver i vanmakt sigerrik!
Med din guddomsvelde kom,
styrk oss i vår armodsdom.»