Kutt på kunstfeltet

– Bekymret for rekruttering og arbeidsplasser

– Kunstfeltet har nok utfordringer her i fylket fra før. Å foreslå å kutte tilbud i estetiske fag på videregående skole, hjelper ikke på situasjonen, sier Liv Dysthe Sønderland, styreleder i kunstnernes fagforening BKMR.

– MÅ BYGGE OPP ESTETISKE FAG – IKKE NED: Liv Dysthe Sønderland, leder av BKMR (Billedkunstnere Møre og Romsdal) foran Molde vgs, som både har tilbud om KDA (kunst, arkitektur og design) og musikk, dans og drama.   Foto: Vera Henriksen

Kultur

Sønderland er styreleder i BKMR (Billedkunstnere i Møre og Romsdal), der også Marit Akslen og John Arne Mogstad sitter i styret, og er selv utøvende kunstner. Hun tar også kunstkonsulent-oppdrag, og inne i denne rollen for Sjøfronten-prosjektet i Molde sentrum. Foreninga har i dag 80 medlemmer. Sønderland anslår at rundt 60 av disse er bosatt i fylket.