Vil legge ned bokbåten

Barn fra Fiksdal skule på veg til bokbåten Epos 

Kultur

Fylkesrådmannen foreslår i et saksframlegg til kultur-, næring- og folkehelseutvalget at den fylkeskommunale bokbåttjenesten ikke blir videreført. Bakgrunnen er at kommunal drift var en forutsetning for tilskudd. Det sier ingen av de 24 spurte kommunene ja til. Dermed mener fylkesrådmannen det ikke er grunnlag for videre drift. Fylkeskommunen skal i stedet prioritere tiltak som kommer alle kommunene til gode. – Med ei ramme på 750.000 kroner, har vi potensiale til å arbeide med flere utviklingstiltak sammen med kommunene. Vi har også et potensiale for å nå flere og andre målgrupper, heter det i framlegget.