– Veldig trist for kulturen i Møre og Romsdal

– Møremusikerordninga er en støttespiller til det frivillige kulturlivet, til korps, organisasjoner, kor og orkester. Blir ordninga lagt ned, vil det berøre mange, sier Per Kåre Fossum.

Spente møremusikere: Ordningen har inntil nylig bestått av ni faste musikere og rundt 75 frilansere. I Ålesund holder Bjørnar Myhr til. Den klassiske pianotrioen Rute 33 har tilholdssted i Molde og består av Asgeir Hoffart, Per Kåre Fossum og Judit Toth Sylte. Bandet Fjord & Fjell hører hjemme i Sunndal og har medlemmene Jo Inge Nes, Peter Wergeni og Øystein Sandbukt.   Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Kultur

Musikeren Per Kåre Fossum, som spiller cello, har vært ansatt som Møremusikar siden 1992. Han en av sju (tidligere ni) musikere i ordninga, der tre er bosatt i Molde, tre i Sunndal, og en i Ålesund.