Hundretusenvis av bilder i 200 flytteesker fra Birkeland-kjelleren til Romsdalsmuseet:

– Det største fotoarkivet vi har fått

– Det er trist at en bedrift som har holdt på så lenge må legge ned. Men vi er glade for å få ta vare på denne fotografiske kulturhistoriske skatten, sier konservator Kenneth Staurset Fåne ved Romsdalsmuseet. – En løsning vi alle er glade for, sier Alf-Erik Birkeland.

Har fått romsdals største fotografarkiv i hus: Konservator Jan Olav Szontheimer, fotograf Johnny Bratseth og konservator Kenneth Staurseth Fåne på Romsdalsmuseet med deler av arven etter Birkeland-fotografene.   Foto: Bjørn Brunvoll

Kultur

Denne uka har flere ansatte ved Romsdalsmuseet holdt på å tømme kjelleren til fotograf Birkeland på Moldetorget og flytte det opp til Krona