Bygda har tatt vare på Sira kirke i 150 år

Eresfjord har hatt mange kirker gjennom århundrene, som forfalt og ble revet . Men dagens kirke har bygda passet på siden 1869. Det måtte feires.
Kultur

Bygdefolk og mange tilreisende var med da Eresfjord kirke – eller Sira kirke som mange velger å kalle den – markerte sitt 150-årsjubileum søndag. Kirka har 307 sitteplasser, og var så godt som fullsatt.