Moldejazz nominert til nasjonal pris

Moldejazz er sammen med 11 andre nominert til Norsk Publikumsutviklings pris.

Nominert til pris: Her fra streetparaden til Moldejazz i 2018.  Foto: Erik Birkeland

Kultur

NPU-prisen ble første gang delt ut i 2014 og gis til arrangementer som er gode på nettopp det navnet skulle tilsi; publikumsutvikling.

Prisen definerer publikumsutvikling som «endringsarbeid med tydelige, langsiktige og tverrfaglige målsettinger for å utvide publikumsgrunnlaget. Prisen gis til organisasjoner som arbeider strategisk med publikumsutvikling.»

De nominerte har blitt plukket ut gjennom tips fra bransjen og NPUs samtaler med medlemmer. Fra 30 kulturinstitusjoner og aktører er man nå nede i de 12 som er nominert.

Fire kategorier

De 12 kandidatene kan vinne i fire forskjellige kategorier:

1. Øker: Nominerte og vinnere kan dokumentere betydelig økning i tilstrømming, digitalt engasjement eller inntekter, uavhengig av sosiodemografisk profil, som resultat av langsiktig og strategisk publikumsutvikling.

2. Forsterker: Nominerte og vinnere kan dokumentere forsterket relasjon til etablert publikum, uavhengig av sosiodemografisk profil. Forsterket relasjon kan måles i økt og mer bredspektret bruk av institusjonens programtilbud, økt gjenkjøp/frekvens, økt tilfredshet med tilbudet, bedret omdømme, etc.

3. Utvider: Nominerte og vinnere kan dokumentere økt engasjement og deltakelse i befolkningssegmenter med bestemt sosiodemografisk profil som resultat av målrettet arbeid med program, kommunikasjon, arrangementer, etc. Som konsekvens av denne økningen har institusjonen oppnådd et mer mangfoldig og representativt publikum, som i større grad speiler den sosiodemografiske sammensetningen i befolkningen.

4. Fornyer: Nominerte og vinnere kan vise til planlagt eller gjennomført utprøving av nye og innovative måter å arbeide på, for å oppnå økt, forsterket eller utvidet publikum. I denne kategorien er det ikke et krav at man kan se effekter av arbeidet, men det kan gis pris til innovativt arbeide som allerede har demonstrert effekt.

Aktører med høye ambisjoner kan lære av Moldejazz

Om Moldejazz står det i nominasjonen fra juryen:

«Moldejazz avvikler den 60. festivalen i 2020 og er ikke bare Norges, men en av verdens eldste jazzfestivaler. De presenterer både nyskapende og etablerte jazzformer, fremmer talenter og bidrar gjennom bestillingsverk og «Artists In Residence» til utvikling av feltet. Festivalen solgte 28.418 billetter i 2018, noe som representerer en økning på 40 prosent fra 2014, et lavmål i nyere tid. Det mest interessante med denne nominasjonen er likevel ikke at Moldejazz snur en negativ trend, men hvordan de gjør det. Etter noen år hvor de store pop-og rock-konsertene på Romsdalsmuseet hadde tatt mye fokus uten å gi uttelling i form av billettsalg, gikk de inn for en snuoperasjon som kommer til uttrykk i den nye visjonsformuleringen.

De skal ikke lenger være «Europas viktigste festival for jazz og beslektet musikk», kun «Europas viktigste jazzfestival». Hovedårsaken til at de lykkes med å øke publikumstallene samtidig som de spisser jazzprofilen er ifølge dem selv at de lytter til publikums behov for å vite hva de går til. Arenaspesifikk programmering med ulike sjangre i ulike rom og strategisk plassering av artister i mindre rom enn appellen skulle tilsi, senker risikoen for å bli skuffet og skaper flere gode opplevelser av å være i fulle hus. Noen ganger handler det om å være tro mot sin egen identitet og sette seg i publikums sted. Det siste kan flere aktører med høye kunstneriske ambisjoner lære noe av. Vi ser fram til all time high publikumsoppslutning i forbindelse med 60-års-markeringen neste år!»

De øvrige nominerte er:

 • APE&BJØRN
 • BOREALIS – EN FESTIVAL FOR EKSPERIMENTELL MUSIKK
 • BERGEN SJØFARTSMUSEUM (DEL AV MUSEUM VEST SIDEN MAI 2019)
 • DANSENS HUS
 • HAUGESUND TEATER
 • HENIE ONSTAD KUNSTSENTER X CITRUS STUDIO
 • KONGSBERG JAZZFESTIVAL
 • NASJONALMUSEET
 • NATIONALTHEATRET
 • OSLO MUSEUM/IKM + SID
 • ROGALAND TEATER