Bygdebokarbeidet i Hustadvika har samlet en prislapp på over 14 millioner kroner - nå blir støtten foreslått kuttet

Frykter at bygdebøkene forsvinner

Kultursjefen i Fræna må kutte i budsjettet og foreslår at støtten til bygdebokarbeidet opphører. – Bygdebøkene er identiteten vår, sier Kjell Arne Iversen, leder i Bud Sogelag.

Sogelagene er bekymret: Steinar Helseth (f.v.), Kjell Arne Iversen og Hans Isaksen er ledere i henholdsvis Fræna Sogelag, Bud Sogelag og Hustad Sogelag. De påpeker viktigheten av å fortsette arbeidet med bygdebøkene. Her foran Vågsetersmia i Elnesvågen.   Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Kultur

I anledning den interne budsjettprosessen for 2020 foreslår kultursjef Hanne Brakstad i Fræna at støtten til arbeidet med bygdeboka opphører. Fræna vedtok i fjor et tilskudd på 350.000 i 2018, deretter et årlig tilskudd på 400.000 kroner fram til 2021 for å jobbe fram bok nummer seks i serien «Bygdebok for Fræna».